50 Bin YTL’lik iPod!

50 Bin YTL’lik iPod! Teknoloji Yorum Yok » Londra’da aç?k art?rmaya sunulacak olan bir iPod Shuffle’?n ba?lang?ç fiyat? tam olarak 20 bin pound! Nas?l olur demeden önce haberimizi okuyun. Ön bilgi olarak ?unu söyleyelim: Hay?r; fiyat? yanl?? okumad?n?z ve hay?r; dünyada iPod okay?tl??? ç?kmad?. Ancak ?ngiltere’de yap?lan bir hay?r etkinli?inde, tek bir iPod Shuffle 20.000 pound ba?lang?ç fiyat?yla aç?k artwork?rmaya sunulacak, bu da yakla??k olarak 50.000 YTL ediyor Yaz?n?n devam?n? oku »

extra: endured here

Leave a Reply