Apple iPod 5G instrument 1.three

Apple, ?irketin 5. jenerasyon iPod dijital medya oynat?c?s? için yeni bir yaz?l?m güncellemesi yay?mlad?. Apple’dan yap?lan aç?klamaya göre güncelleme, ilgili yaz?l?m üzerinde görülen baz? okayüçük çapl? sorunlar? gideriyor. ?lgili güncellemeyi yükleyebilmek için iPod’u bilgisayar?n?za ba?lad?ktan sonra iTunes yaz?l?m? üzerinden gerekli…

more: persevered here

Leave a Reply