Apple tv: Milyar Dolarl?okay Proje

Bir analiste göre Apple television‘nin televizyon yay?nlar?n? görüntüleme ve kay?t etme özelliklerine kavu?mas? durumunda ürün bir hobi olmaktan ç?karak çadequate daha büyüok bir pazar pay?na sahip olaca??na inan?l?yor. Amerikan expertise analysis analisti Shaw Wu, Apple’?n geçti?imiz günlerde ortaya ç?kan bir patent ba?vurusuna gönderme yaparak,…

extra: continued right here

Leave a Reply