DeviantART w iPhone’ie

DeviantART, skarbnica zdj?? i grafik – tych ?wietnych, ?rednich, a tak?e nieco gorszych – otwiera si? dla u?ytkowników iPhone’ów i iPodów contact. Uruchomiono us?ug? pozwalaj?c? na korzystanie z deviantART za po?rednictwem tych urz?dze?. Nowo powsta?a aplikacja sieciowa umo?liwia przegl?danie, komentowanie i gromadzenie obrazków (poprzez dodawanie ich do listy ulubionych). Wprawdzie przeszukiwanie serwisu, korzystanie z forum i pokaz slajdów nie s? jeszcze dost?pne, ale wkrótce b?d? mo?liwe. W p

more: persevered here

Leave a Reply