Donan?mda en iyiler

Donan?mda en iyiler Bilgisayar & NET, Donan?m ( Hardware ) Yorum Yok » “En Be?enilen ?irketler” ara?t?rmas?n?n 2008 y?l? sonuçlar? aç?kland?. Bilgisayar donan?m firmalar? kategorisinde Apple Computer birinci, IBM ikinci,HP ise üçüncü s?ray? ald?. 18 Mart 2008 Sal? Dünyan?n sayg?n i? ve ekonomi dergilerinden Fortune’un Mart ay? say?s?nda,“En Be?enilen ?irketler” ara?t?rmas?n?n 2008 y?l? sonuçlar? aç?kland?. Bilgisayar donan?m firmalar? kategorisinde Apple Computer birinci, IBM ikinci, HP ü

More: continued here

Leave a Reply