Ett skepp kommer lastat med iPhone 3G

Sedan i mitten av mars har Apple tagit in i u.s.a. 188st containrar med en the big apple types produkt kallad “electrical computer systems” från sina underleverantörer. Denna produkttyp är något Apple inte använt tidigare och deras andra produkttyper har inte minskat nåobtained beneath tiden så det är antagligen inte bara en produkt som fått en new york beteckning. Att Apple skulle använda namnet “electric computers” för en iPhone 3G anses vara korrekt, även från tullmyndigheterns synvinkel, då moderna mobiltelefoner är i stort

more: persisted right here

Leave a Reply