GarageBand 4.1.2

Apple‘?n iLife yaz?l?m paketinin bir üyesi olan GarageBand yaz?l?m?, iki ayl?ok bir aradan önce güncellendi. En son Aral?k ay?n?n ortalar?nda 4.1.1 sürümüne güncellenen yaz?l?m, yeni güncelleme sonras? 4.1.2 sürümüne ula?m?? durumda. Güncelleme, genel kararl?l?k iyile?tirmelerinin yan?s?ra yaz?l?msal enstrüman parametrelerinin otomasyonu,…

extra: continued right here

Leave a Reply