Gözler bilançolarda: financial institution of the us, Apple, Yahoo vs…

Geçti?imiz hafta aç?klanan bilançolara piyasalar olumlu yan?t verdi. Bu hafta da bir çok önemli ?irketin bilançosu aç?klanacak. GE’nin kötü bilançosunun piyasalar?n moralini bozdu?u dü?ünülürse, bu hafta da oldukça gergin geçece?e benziyor. Dow Jones Industrial moderate’? olu?turan 30 ?irketten, bank of the usa Corp., American express Co., Merck & Co., McDonald’s Corp., AT&T, DuPont, Boeing Co., 3M Co. and Microsoft Corp. bilançolar?n? aç?klayacak. Genel olarak Wall street, ilk çeyrek

more: persisted right here

Leave a Reply