MacBook Air – viegls ok? gaiss, pl?ns ok? pap?rs

MacBook Air – viegls ok? gaiss, pl?ns ok? pap?rs 15 Apr T?mas: Ikdiena Par Apple produktu fenomenu nevaru vien beigt br?n?ties. Dom?ju, ka daudzi ir tai vis? iedzi?in?jušies vair?ok par mani, tom?r man? skat?jum? t? ir Apple sp?ja apvienot daž?das lietas (p?rpirkt patentus, piesaist?t diazinerus) un izveidot lieliskus gala produktus. Viens no p?d?jo laiku ska??kajiem produktiem viennoz?m?gi ir Apple MacBook Air. Š? skaist? lieta ir sasniegusi ar? Latviju, prec?z?ok gan Lattelecom veikalus, k

extra: endured here

Leave a Reply