Ta??nabilir Apple IIGS Bilgisayar Uyarlamas?

Daha önce yapt??? playstation 3 ta??nabilir bilgisayar uyarlamas? ile advert?n? duyuran Benjamin Heckendorn, bu kez kar??m?za Apple’?n 1986 ila 1992 y?llar? aras?nda sat??ta bulunan Apple IIGS modelinden esinlenerek ve o modelin parçalar?n? kullanarak bir ta??nabilir bilgisayar haz?rlad?. Öncelikle Apple IIGS anakart?n? kullanarak i?le…

more: persevered here

Leave a Reply