Time Capsule Sat??lar? Güçlü, AirPort’u Etkilemiyor

Pazar ara?t?rmalar? ile tan?nan NPD Group firmas?ndan yap?lan aç?klamaya göre Apple‘?n iki adet ürünü Birle?ik Devletler ma?aza sat??lar?nda üst s?rada yer al?yor. Time Capsule ve AirPort Extreme, A?a Ba?l? Depolama (NAS) ve Router kategorilerinde birinci s?raya yükseldi. Macworld UK‘de yay?mlanan habere göre bundan daha da önemlisi,…

More: continued here

Leave a Reply