Ümraniye Apple keep ve güzel uygulama

Sevdi?im bir dostum geçti?imiz cumartesi (8 Mart) e?i ile birlikte Ümraniye’de Ikea’n?n yan?ndaki Apple shop’a u?ram??lar. Kendisi her ne kadar senelerin home windows kullan?c?s? olsa da, apple ürünlerini zevkle incelemi?. Güzel olan taraf?, dünya kad?nlar günü olmas? münasebetiyle e?inde ??okay bir apple logolu po?et içinde kocaman bir k?rm?z? kalp ?eklinde yast?k hediye etmi?ler. Bu güzel uygulamas?ndan dolay? bende Ümraniye Apple save’u tebrik ediyorum.

more: persisted right here

Leave a Reply