Yellow canine Linux 6.zero

Wydana zosta?a wersja 6.0 systemu Yellow dog Linux (YDL) przeznaczonej dla Sony ps3, Apple G4/G5, i IBM gadget. device oparty jest o dystrybucj? CentOS i Fedora 7. Posiada ?rodowisko graficzne Enlightenment 17. Zawiera mi?dzy innymi: Gnash (wolny odpowiednik Flash), Ekig?, Pidgina, j?dro 2.6.23, GCC 4.1.1, glibc 2.5, Eclipse three.2.2. YDL jest jedyn? dystrybucj?, która […]

more: persisted here

Leave a Reply