Yeni nesil iPhone’un 60 GB bellek ile gelece?i söyleniyor

Hakk?nda birçadequate dedikodu yap?lan yeni nesil iPhone’un 60 GB bellek ile gelece?i söyleniyor. Yeni UMTS iPhone Haziran ay?n?n ba??nda piyasaya sürülecek. Ama daha ?imdiden Apple’?n yeni cep telefonu ile ilgili baz? dedikodular yay?lmaya ba?lad? bile. ?ddialara göre telefon 60 GB’a kadar bellek sunacak. Ayr?ca web üzerinde yeni nesil iPhone’un bir prototipine ait oldu?u söylenen baz? resimler de ortaya ç?km?? durumda. Resimlere göre yeni telefon mevcut modelden biraz daha ince ve tamam

extra: persevered right here

Leave a Reply