Apple tv jako DVR/PVR za?ízení

Apple television jako DVR/PVR za?ízení 13. 3. 2008 v 15.36 Apple má s Apple television nejspíš mnohem v?tší plánew york, než se zatím jeví. P?ed dv?ma m?síci uvedená druhá iterace Apple tv leccos napov?d?la. Nyní se objevila informace o patentu zaregistrovaném Apple už v ?íjnu 2006, který ukazuje za?ízení typu DVR (Digital Video Recorder, nebo také „PVR“ – non-public Video Recorder). Typickým p?edstavitelem takového za?ízení je americké TiVo. Apple tv dosud takovéto funkce nemá, nicmén? budoucí modely with the aid of mohly tuto f

extra: persevered right here

Leave a Reply