Dört Safari Güvenlik Aç??? Kapand?

Apple, web taray?c?s?n?n home windows sürümünün dört güvenlik aç???n? kapatt?. Safari, web Explorer’?n baz? ayarlar? alt?nda indirilen dosyalar? otomatik olarak, izin almaks?z?n çal??t?rmaya ba?l?yordu. Bu ve bunun gibi farkl? üç downside daha Apple taraf?ndan taray?c?n?n yeni sürümü ile yamand?. obtain: Safari 3.1.2 Kaynak: Chip on-line

more: endured right here

Leave a Reply