Dört Safari Güvenlik Aç??? Kapand?

Apple, internet taray?c?s?n?n windows sürümünün dört güvenlik aç???n? kapatt?. Safari, internet Explorer’?n baz? ayarlar? alt?nda indirilen dosyalar? otomatik olarak, izin almaks?z?n çal??t?rmaya ba?l?yordu. Bu ve bunun gibi farkl? üç downside daha Apple taraf?ndan taray?c?n?n yeni sürümü ile yamand?. obtain: Safari 3.1.2 Kaynak: Chip online

more: endured here

Leave a Reply