Hry pro iPhone: Spore

Ve stejný den kdy Steve Jobs ohlásil dostupnost iPhone SDK, p?edstavil také iPhone verzi o?ekávané hry Spore. Ta krom? toho vyjde také professional handheld Nintendo DS, pc, mobilní telefony a samoz?ejm? Macy. Verze speciáln? p?ipravená professional iPhone je ale professional hrá?e p?íjemným malým pekvapením. Vývojá??m z electronic Arts se ji poda?ilo professional iPhone upravit b?hem pouhých dvou týdn?, a to takovým zp?sobem, že pln? využívá dotykového ovládání i akcelerometru. iPhone verze hry Spore ale vyjde teprve v zá?í 2008,

extra: continued right here

Leave a Reply