iMac 10 ya??nda

Hem Macintosh platformu hem de bir ?irket olarak Apple için önemli bir dönüm noktas? olan iMac, dün 10 ya??na bast?. Kimilerine göre (iPod ile birlikte) ?irketi batmaktan kurtaran, kimilerine göre Steve Jobs’un ?irkete geri dönü?üyle imzas?n? att??? mucize olan iMac, ilk olarak 6 could?s 1998’de ortaya ç?km??t?. Apple’nin sitesinde ürünün tan?t?m? için haz?rlanan sayfa hâlâ ar?ivlerde mevcut. ?nternetin i’sini isminin ba??na alan iMac, web ça??n? ve basitli?i temel al?yor, yepyeni bir fikir

extra: persisted here

Leave a Reply