Nortel IP cellphone 1535 Türkiye’de!

Görüntülü ileti?im imkan? sunan yeni ürün ile sadece ?irketler taraf?ndan kullan?labilen multimedya uygulamalardan artwork?ok ev aboneleri de yararlanabilecek. Görüntülü araman?n yan? s?ra, e-postalara eri?im ve internette sörfe de olanak veren Nortel IP phone 1535, ev telefonlar?n? adeta bilgisayara dönü?türüyor ve sundu?u pek çok yenilikçi özellik sayesinde günlüokay hayat? kolayla?t?r?yor. Büyükanneler ve büyükbabalar uzun süredir görmedikleri torunlar?yla, çal??an […]

more: endured here

Leave a Reply