Samsung F110 (Adidas miCoach)

Samsung F110 (Adidas miCoach) Adidas miCoach olarak da an?lan Samsung F110 sporcular? hedef alan bir cep telefonu modeli. Örne?in ko?ucular için internet tabanl? arayüzden rapor ve analiz bilgileri al?nabiliyor. Telefon bu bilgileri üzerinde sensörleri arac?l???yla elde ediyor. Kayan kapak tipindeki Adidas miCoach (veya Samsung SGH-F110) dört bant GSM/GPRS/area telefonu olmas?n?n yan?nda tam donan?ml? bir müzik çalar. FM Radyo’lu telefonda 1GB yerle?ik haf?za bulunuyor. Özellik listesinden di?er

more: endured right here

Leave a Reply