Xbox live & master Chief na iPhone/iPod contact

Prezentujemy Wam artyku? autorstwa Damiana Legawca. iPhone sprzeda? si? dot?d na ?wiecie w liczbie 4 milionów sztuk (z czego 1/3 dzia?a na nieoficjalnym oprogramowaniu). Jak wiadomo w tak licznej grupie musieli znale?? si? gracze, wi?c via?o proste do przewidzenia ?e powstan? aplikacje do nich skierowane. Pomijaj?c wszelkiej ma?ci emulatory NESa, SNESa czy PSXa (to raczej ciekawostka programistyczna…) warto zwróci? uwag? na dwie niepozorne aplikacje odpalane za pomoc? przegl?darki tego telefo

more: endured here

Leave a Reply